Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi

Với sứ mệnh, LUÔN MANG ĐN GIÁ TR GIA TĂNG CHO KHÁCH HÀNG chúng tôi xây dựng, phát triển và cải tiến các sản phẩm tư vấn & đào tạo theo định hướng:

 1. Tập trung vào các khó khăn thực tiễn của từng Khách hàng riêng biệt (tuyệt đối không sao chép)
 2. Tập trung vào các quá trình chính (quá trình cốt lõi) của Khách hàng. Đối với các quá trình hỗ trợ chỉ tập trung vào các điểm mấu chốt.
 3. Hệ thống tài liệu tinh gọn, không rườm rà, dễ dàng áp dụng.
 4. Nỗ lực tạo ngay sự thay đổi tích cực cho Khách hàng,
 5. Bắt đầu từ nhân tố cốt lõi, đó chính là CON NGƯỜI.

Với các định hướng nêu trên chúng tôi tin tưởng & cam kết mang lại các giá trị thật sự cho Quý khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi xin giới thiệu đến Khách Hàng các sản phẩm tư vấn – đào tạo chúng tôi đã và đang cung cấp:

Sản phẩm – dịch vụ của chúng tôi

A. Công cụ quản lý nâng cao:

 1. TPM
 2. TQM
 3. Lean Production
 4. Malcolm Baldrige

B. Công cụ quản lý trung gian

 1. BSC (Mission-Core Value-Vision-Strategy- KPIs)
 2. Organizational design
 3. C&B – Lương thưởng
 4. ISO/ TS 16949
 5. Thiết kế xưởng – kết hợp với 5S
 6. Kaizen + SS (Suggestion Scheme)
 7. Xác định và loại bỏ lãng phí (Waste)

C. Công cụ quản lý cơ bản

 1. ISO 9000, ISO 14000ISO 22000,
 2. ISO 17025, ISO 13485 (ISO cho dụng cụ y khoa), ISO 15161 (ISO cho thực phẩm)
 3. OHSAS 18000
 4. SA 8000
 5. HACCPIFSBRC
 6. GMPGAP

D. Hệ thống không có chứng nhận và các khoá đào tạo

 1. 5S
 2. Kaizen
 3. 6 chiếc mũ tư duy
 4. Brainstorming
 5. QC
 6. Mindmap
 7. Quản trị chất lượng trong ngành gỗ
 8. Lập kế hoạch và triển khai sản xuất bằng phương pháp trực quan
 9. Phát triển kỹ năng quản lý cán bộ bậc trung (MMS – Middle Management Skills)
 10. Kỹ năng quản lý nhóm cải tiến

11. Kỹ năng quản lý dự án Lean six sigma

12. Quản lý dự án bằng phương pháp OPPM

13. Thiết kế xưởng theo Lean

Trả lời