Ưu điểm chuyên gia Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hạnh Gia

1. Giá cả tốt, Điều kiện thanh toán tốt nhất

2. Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ miễn phí để duy trì chứng nhận

3. Vấn đề chính là tập trung thay đổi nhận thức của cán bộ công nhân viên

4. Đội ngũ chuyên gia tư vấn tận tình và chuyên nghiệp được đào tạo ở nước ngoài – Đặc biệt ở Nhật. Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh và sản xuất

5. Đào tạo dễ hiểu kết hợp nhiều công cụ trong quá trình giảng dạy như: trò chơi, câu chuyện quản lý, bài tập tình huống, phim quản lý …

6. Cung cấp cho khách hàng các tài liệu mẫu (sổ tay, quy trình, hướng dẫn công việc, các biểu mẫu …) để tham khảo

7. Được đào tạo miễn phí các công cụ quản lý như:  5S, Kaizen, 4M, PDCA… trong quá trình tư vấn

8. Tài liệu gọn, chi tiết, dễ dàng áp dụng, tập trung các quá trình gia tăng giá trị cho khách hàng

Trả lời